I 8713BR

I 8713BR

Item Description L W/D H
I 8711BR DARK BROWN BONDED LEATHER CHAIR 40 33.5 33.75
I 8712BR DARK BROWN BONDED LEATHER LOVE SEAT 61.5 33.5 33.75
I 8713BR DARK BROWN BONDED LEATHER SOFA 81 33.5 33.75